Keräyslupa

Yhdistyksellä on koko Suomen alueella, Ahvenanmaata lukuunottamatta, keräyslupa hädänalaisten kissojen auttamiseeen.

Rahankeräysluvan saaja:
Kissojen suojelu – Kisu ry

Rahankeräysluvan myöntäjä:
Sisä-Suomen poliisilaitos

Luvan numero:
RA/2017/1136

Keräyksen toimeenpanoaika:
10.11.2017 – 28.02.2019

Keräyksen toimeenpanoalue:
Koko Suomi, Ahvenanmaata lukuunottamatta.

Kerättävien varojen käyttötarkoitus:
Hädänalaisten kissojen ruoka – kuntoutus – eläinlääkäri- ja hoitotarvikekuluihin.

Aika, jonka kuluessa kerättävät varat on tarkoitus käyttää:
Ei määräystä.

Käytännön toimeenpanija:
Luvan saaja.