Eläinsuojelu

Jotkut toimijat eläinsuojelukentällä väittävät mm. että pihapiireissä asuvat kissat ovat villikissoja (eli metsästyslain alaisia), tai että näitä pihapiireissä olevia kissoja ei saisi ottaa talteen muut kuin viranomaiset, jotka voivat käydä toteamassa kissojen huonon hoidon paikan päällä. Lisäksi valloillaan on käsitys että kissojen määrä on lain mukaan rajattu.

Läänineläinlääkäri Riitta Heuru kommentoi asiaa seuraavasti:

Metsästäjä ei tietenkään voi ampua jonkun omistuksessa olevaa kissaa, ilman omistajan lupaa. Omistajaksi katsotaan ihminen, joka hoitaa kissoja ja ne pysyttelevät pääsääntöisesti pihassa tai kodin piirissä.

Virkaeläinlääkärin valvontatoimia sitoo laki, jonka mukaan kissalla on oltava suoja ja ruokaa ja että se saa tarvittavaa hoitoa. Virkaeläinlääkärin tulee puuttua kissojen eläinsuojelulain vastaiseen hoitoon, mutta missään ei ole määritelty kissojen lukumäärää mikäli eläinsuojelullisesti hoito riittää.
Viranomainen (eläinlääkäri, terveystarkastaja tai poliisi) voi ottaa kissoja omistajalta joko eläinsuojelulain perusteella tai mikäli kissat aiheuttavat esim. terveyshaittaa ympäristölle tai niistä on haittaa naapureille(terveydensuojelulaki, laki koskien naapuruussuhteita).

Omistajan luvalla, kissoja voi kuka tahansa loukuttaa sieltä pois, ja lopettaakin omistajan luvalla edellyttäen, että lopetuksessa noudatetaan eläinsuojelulakia.

Kisun mielestä ainoa vaihtoehto näiden kissojen osalta on hakea ne omistajan luvalla pois ja hoitaa jokainen yksilö parhaalla mahdollisella tavalla kunnollisessa karanteenitilassa tautiriskien minimoimiseksi. Ja tämän jälkeen voidaan miettiä mikä olisi kunkin kissan tulevaisuuden kannalta paras ratkaisu. Karanteenitila muodossa tai toisessa onkin Kisun pitkän tähtäimen tavoite.

Kisu ry lainaa Pirkanmaan alueella loukkuja karanneen kissan loukutukseen. Loukun käteispantti on 40 euroa. Pantti palautetaan loukun palautuksen yhteydessä.

Kissoja koskeva lainsäädäntö

Järjestyslaki
Eläinsuojelulaki
Metsästyslaki
Suomen eläinsuojeluyhdistyksen eläinsuojeluvalvojat (sey.fi)