Keräyslupa

Yhdistyksellä on Sisä-Suomen poliisilaitoksen toimialueelle keräyslupa hädänalaisten kissojen auttamiseeen.

Rahankeräysluvan saaja:
Kissojen suojelu – Kisu ry

Rahankeräysluvan myöntäjä:
Sisä-Suomen poliisilaitos

Luvan numero:
RA/2017/216

Keräyksen toimeenpanoaika:

01.03.2017 – 28.02.2019

Keräyksen toimeenpanoalue:
Sisä-Suomen poliisilaitoksen toimialue.

Kerättävien varojen käyttötarkoitus:
Hädänalaisten kissojen ruoka – kuntoutus – eläinlääkäri- ja hoitotarvikekuluihin.

Aika, jonka kuluessa kerättävät varat on tarkoitus käyttää:
Ei määräystä.

Käytännön toimeenpanija:
Luvan saaja.